Behandelaanbod

  • Depressie en somberheid
  • Stress, spanning en hyperventilatie
  • Relatieproblemen
  • Gezinsproblemen
  • Overspannenheid en werk / studieproblemen
  • Dwangklachten
  • Enkelvoudig en meervoudig trauma
  • Levensfase-problematiek
  • Verwerkingsproblemen/ rouwverwerking
  • Gevoelens van minderwaardigheid