Profiel

Desiree Paping

Mijn naam is Desiree Paping-Schoemaker (1956) en sinds 1988 werk ik als zelfstandiggevestigd GZ psycholoog en coach in Schiedam, na een aantal jaren als psycholoog gewerkt te hebben in Aruba. Ik ben getrouwd en heb 4 volwassen kinderen met partners en kleinkinderen. Mijn universitaire opleidingen kandidaats pedagogiek en doctoraal klinische psychologie heb ik in Groningen gevolgd en voltooid.

Een eigen praktijk biedt de mogelijkheid om snel en effectief te werken: geen lange procedures, maar na de intake meteen aan de slag. Ik werk nauw samen met meerdere collega’s op dezelfde locatie. Maandelijks hebben wij intervisie met psychologen uit de regio. Zonodig werken wij intensief samen.

De doelstelling van eerstelijns psychologische hulp is kort en krachtig te behandelen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt keer op keer dat het succes van een therapie veel meer wordt bepaald door de kwaliteit van de therapeutische werkrelatie dan door de therapeutische school of methode. "Kort en krachtig" betekent voor mij dan ook aansluiten bij de stijl en behoefte van de cliënt. Een veilige en prettige werkrelatie zie ik als een voorwaarde voor succes.

Aangezien geen mens en probleem gelijk zijn geloof ik niet in één juiste of beste therapie-richting. Elke therapeutische school en methode heeft zijn eigen kracht. Om die reden volg ik vanaf mijn afstuderen in 1982 opleidingen en cursussen in een zo breed mogelijk spectrum. Hierdoor heb ik een therapeutische gereedschapskist ontwikkeld en gebruik hieruit wat passend en nodig is. Ik werk o.a. met Cognitieve Gedragstherapie, ACT, Systeemtherapie, Oplosssingsgerichte therapie en EMDR.