Tarief en Vergoeding

Vanuit uw basisverzekering heeft u recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ.

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar uw eigen risico zult u gebruiken. Raadzaam om te kijken wat de hoogte van uw eigen risico is, omdat dit aangesproken zal worden.

Op basis van de klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product te weten het Zorg Prestatie Model.

Welk bedrag gedeclareerd wordt hangt af van het aantal gewerkte minuten. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten.

Per verzekeraar wordt een ander bedrag vergoed, dat betreft een percentage van het NZA (Nederlandse Zorg Authoriteit) tarief.

Uiteraard kan het voorkomen dat u verhinderd bent voor een afspraak.

Afzeggen kunt u telefonisch of per e-mail doen.

Wanneer u dit uiterlijk 24 uur voor de afspraak doet zijn hieraan geen kosten voor u verbonden. Indien dit korter dan 24 uur voor de geplande afspraak is worden de volledige kosten van het consult bij u in rekening gebracht.

Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed.