Tarief en Vergoeding

In 2021 heeft u vanuit uw basis verzekering recht op een vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ.

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar uw eigen risico van minimaal 385 euro zult u gebruiken. Raadzaam om te kijken wat de hoogte van uw eigen risico is.

Tarieven Psychologische hulp indien verzekerde zorg en dus vergoed door zorgverzekeraar:

Op basis van de klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief, Chronisch of onvolledig behandeltraject. Welke product gedeclareerd wordt hangt af van het aantal gewerkte minuten. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten.

Per verzekeraar wordt een ander bedrag vergoed, dat betreft een percentage van het NZA (Nederlandse Zorg Authoriteit) tarief.

 

Tarieven Psychologische hulp indien niet vergoed door zorgverzekeraar, ook wel genoemd onverzekerd product:

Individueel eerstelijnspsychologisch consult: € 95,00
Individueel kort eerstelijnspsychologisch consult: € 50,00
Consult relatietherapie: € 95,00 of 190 indien dubbel consult

Tarief Coachen: € 120,00 exclusief BTW